chiecregofam

עם הגעת ישראל, הארגון יוצר תנאי דיור הגונים לבנות. זה יכול להיות חדר במלון או דירה מוכרת. זה תלוי בהכרזת צו העובד, מכיוון שעלויות ההסדר נופלות רק בחשבון המודל. המחיר המשוער של השכרת היום בבית בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה לקידום בנות. בנות משאירות מתנות מלקוחות באופן אישי. משימת העדיפות של חברת הליווי שלנו ישראל נערות ליווי באילת – הפוך את העובדים לעבודה הטובה ביותר עם רווחים מעולים, ולקוחות עשירים מציעים שירותים ישירות את הנכס הטוב ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת כוחות לבסס שותפות ארוכה, שתפוך לעיוות הן לעובדים והן ללקוחותינו.