binimala

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים תנאים הגונים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי בעומק הילדה עצמה, מכיוון שעלויות הדיור נועדו רק להוצאות עובדים. העלות המשוערת של בית יומי בישראל היא בטווח של 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של פרסי עובדים. מתנות מעובד הלקוחות לוקחים את עצמם. משימת עדיפות של חברת הליווי ישראל נערות ליווי בלוד – לספק לבנות עבודה טובה עם הכנסה גדולה, ולספק לגברים עשירים לתת לשירותים באופן בלעדי את הרמה הטובה ביותר. רק גישה זו מספקת הזדמנות לפתח שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית הן לעובדים והן ללקוחותינו.